Algemene voorwaarden

Kroone Meubels
Plaats: Hoevelaken
Telefoon: 06 42127834
Email: kroonemeubels@gmail.com
Website: www.kroonemeubels.nl

Kroone Meubels is een online winkel in nieuw en gebruikte meubels en woonaccessoires

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Kroone Meubelen aanbiedt op haar website en op de website
​        geplaatste bestellingen, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.​
1.2 Daar Kroone Meubels grotendeels tweedehands en brocante (oude) artikelen verkoopt, vertonen deze artikelen van Kroone Meubels  
​        normale of doorleefde gebruikssporen. Deze gebruikssporen kunnen ook aanwezig zijn onder een nieuw aangebrachte afwerklaag. Op
        alle artikelen worden geen garantie gegeven.​
1.3 Veel van onze meubelen die in onze webshop worden aangeboden hebben een verleden; dit betekent dat het gebruikte meubelstukken
        zijn waarbij (onder de evt. nieuwe verflaag) mogelijke normale gebruikerssporen zichtbaar zijn. Mocht het meubel echter andere
​        zichtbare gebreken/beschadigingen vertonen (anders dan de normale gebruikersporen) , zal dit  in de webshop vermeld worden. Door het
​        bestellen van het bewuste artikel, accepteert u de omschreven gebreken/beschadigingen. U kunt de producten vooraf komen bekijken,
        wij geven geen garantie achteraf.​
1.4 De koper is verplicht het meubel bij koop, dan wel bij aflevering, te controleren op van buitenaf duidelijk waarneembare fouten en
​        gebreken (anders dan de normale gebruikerssporen), welke niet vooraf in de webshop zijn vermeld. De koper dient, mocht er sprake zijn
        van hiervoor bedoelde fouten en gebreken direct contact op te nemen met Kroone Meubels. Indien dit niet binnen een termijn van 24 uur
        schriftelijk gebeurd wordt het meubel geacht in goede staat door kroone meubels te zijn geleverd.
​1.5 Onze meubelen zijn voornamelijk van hout. Hout is een natuurproduct en zal altijd werken onder invloed van bijv. wisselende
        temperaturen en/of verhoogd of verlaagd vochtigheidsgehalte in de ruimte waar het meubel wordt geplaatst, met evt. kier- of
        scheurvorming tot gevolg. Kroone Meubels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze natuurlijke werking van hout.
        U kunt het werken van hout beperken door de meubelen niet te dicht bij een verwarming te plaatsen en bij droge lucht waterreservoirs 
​        aan uw verwarming te hangen. Ook vochtige ruimtes (bijvoorbeeld in oudere huizen die niet geïsoleerd zijn of bij lekkage) kunnen werking
        van hout veroorzaken. Wij raden u aan dit goed te controleren voordat u de meubelen plaatst.
​1.6 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen t.o.v. onze originele artikelen.

Artikel 2 Prijzen
2.1 Alle prijzen in de webshop www.kroonemeubels.nl zijn in Euro's en (indien van toepassing) inclusief BTW.
2.2 De prijzen van de producten in de webshop zijn gebaseerd op het zelf ophalen van de artikelen in onze opslag in hoevelaken.

Artikel 3 Reservering van een artikel
3.1 Als u een artikel wilt reserveren (zonder bestelling), dan kunt u telefonisch of per email contact met ons opnemen, waarna het betreffende
​        artikel 2 dagen  zonder aanbetaling voor u wordt gereserveerd.
3.2 Doet u echter een vooraf overeengekomen aanbetaling, dan wordt het artikel  maximaal 3 weken voor u vastgehouden. Is het resterende
​        bedrag na deze 3 weken niet door ''Kroone Meubels'' ontvangen, dan vervalt automatisch de reservering en wordt het  aanbetaalde   
​        bedrag niet geretourneerd, tenzij nadrukkelijk een andere lever- of  afhaaldatum is overeengekomen door beide partijen.

Artikel 4 Levering
4.1 Het door u bestelde product kan door u worden afgehaald bij onze opslag in Hoevelaken. Dit dient op afspraak te gebeuren. Als u wilt dat
​         het product bezorgd wordt, is dat natuurlijk mogelijk.  Dit gebeurd of door ons persoonlijk of door het transportbedrijf   waar wij nauw 
​         mee samenwerken. Ondanks dat wij wel beschikken over een eigen transportservice, is het niet altijd mogelijk j de meubels persoonlijk bij
​         u afleveren.  Dit  wegens een grotere vraag dan aanbod naar onze meubels. Door de samenwerking met het  transportbedrijf waar wij
​         veel mee werken kunnen wij ervoor zorgen dat uw bestelde product sneller word geleverd.
4.2 Transportkosten komen voor rekening van koper. Afhankelijk van de grote en zwaart van het product en van de afstand berekenen we de
​         prijs. selecteer bij het afronden van de bestelling de provincie waar het product geleverd moet worden. De bezorgkosten  worden dan 
​         automatisch weergegeven. De afleverdatum is in overeenstemming met beide partijen. Het annuleren van uw bestelling is na het
​         vastleggen van de bezorging NIET meer  mogelijk!
4.3  Wanneer het product word geleverd betreft dit een levering tot aan de deur. Het is niet vanzelfsprekend dat het product naar binnen of naar een 
         hogere of lagere etage word gebracht. In overleg is dit wel mogelijk, echter is een evetuele schade die dan ontstaat aan het product of aan
         persoonlijk eigendom van de klant voor eigen risico.
        
4.3 Kroone Meubels is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan  zijn door transport via derden of eigen
​         vervoer door de klant.


Artikel 5 Betaling
5.1 Bij het afhalen van producten in onze opslag kunt u ter plaatse betalen (middels gepast contant).
5.2 Betaling van onze producten kan alleen via overschrijving op het opgegeven bankrekeningnummer binnen 5 dagen na het plaatsen van de          bestelling. Bij bezorging van de meubelen via de meubeltransporteur vragen wij volledige vooruitbetaling van  zowel de transportkosten
​         als  de meubelen.  Zolang het product niet volledig betaald is blijft het eigendomvan Kroone Meubels.

Artikel 6 Retour
6.1 Via de webwinkel bestelde producten kunnen retour gestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst. U dient uiterlijk binnen 4
​        werkdagen na verzending van het  product (door Kroone Meubels aan u), Kroone Meubels van het voornemen van  retournering per
​        e-mail of telefoon op de hoogte te stellen.
6.2 Het te retourneren product dient zorgvuldig verpakt, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd bij Kroone Meubels aan te komen.
​        Beschadigde of gebruikte artikelen nemen wij niet retour!
6.3 Kroone Meubels behoudt zich het recht voor retourzendingen en/of terugbetalingen te  weigeren, indien niet aan bovenstaande is
​        voldaan. Verzendkosten voor het retourneren zijn altijd voor rekening van de koper. Deze  retourregeling van bestellingen via de
​        webwinkel geldt alleen voor artikelen die via één van onze transporteurs of Post NL afgeleverd worden. Artikelen die afgehaald worden
​        in  de opslag kunnen niet retour gestuurd worden.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Kroone Meubels is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er spraken is van opzet
​        of grove schuld aan de kant van Kroone meubels.

Artikel 8 Afbeeldingen en teksten
8.1 Afbeeldingen en teksten van onze website mogen niet zonder onze toestemming  gebruikt worden. 

Artikel 9 Privacy beleid
9.1 Als u een bestelling plaatst, hebben wij de gevraagde gegevens nodig om uw bestelling af  te handelen en contact met u op te nemen.  
9.2 Kroone Meubels verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden die niet zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij
​         gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Kroone Meubels niet gehouden aan haar verplichtingen jegens de klant/koper na te komen, respectievelijk
​            wordt de verplichting opgeschort voor duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,  waardoor de nakoming van haar verplichtingen
​            jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijf
​            storingen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder de
​            overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
​            moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.   

Artikel 11 Diversen
KvK nr:      71066047
BTW nr:    NL220006002B01
IBAN:         NL09 INGB 0008 1317 56


Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben m.b.t. de voorwaarden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen
kroonemeubels@gmail.com


 

 

© 2018 - 2021 Kroone meubels | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel